מדיניות פרטיות

אנו מודים לכם על ביקורכם באתר MikvahCalendar.com (להלן – "האתר"), ועל עיונכם בהצהרה בדבר אבטחה ומדיניות הפרטיות של האתר. האתר MikvahCalendar.com מתייחס ברצינות רבה לזכותכם לפרטיות. משום כך, קבענו את מדיניות הפרטיות שלהלן, כדי שנוכל להבטיח כי אתם מבינים כיצד ומדוע אנו משתמשים במידע שאתם מספקים. מכיוון שפרטיותכם חשובה לנו, אנו נותנים לכם התרעות ואפשרות בחירה בנוגע לאיסוף המידע עליכם והשימוש שנעשה במידע זה.

מדיניות הפרטיות שלנו

האתר MikvahCalendar.com אינו חושף, נותן, מוכר, או מעביר מידע אישי כלשהו אודות ביקורכם באתר אלא אם נדרש לעשות זאת על פי חוק. אנו מכבדים את פרטיותו של כל מבקר ומבקר באתר. אנו אוספים כמות מידע מוגבלת בנוגע לשימוש באתר לצרכי סטטיסטיקה, כדי למדוד את מספר המבקרים באזורים השונים באתר וכדי לסייע לנו בהפיכת האתר לשימושי יותר עבור המבקרים.

אנו מתייחסים למידע המועבר אלינו דרך האתר בכבוד ובסודיות. אם הזדהיתם על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני אלינו, אנו נשתמש במידע זה כדי להשיב לשאלתכם או לבקשתכם. ייתכן וגם נוסיף את כתובת דואר האלקטרוני שלכם למאגר הנתונים שלנו לשימוש בעתיד לצורך דיוור ישיר של מידע רלוונטי ומידע קשור. אם אינכם מעוניינים עוד כי ניצור עמכם קשר, אנא בחרו להפסיק (Opt-Out) את השתתפותכם ברשימת התפוצה. כיום, אנו משתמשים ב"קוקיות" (cookies) אך ורק כאמצעי לאספקת תוכן מותאם למשתמש, אך לא לצרכי מעקב, ניתוח או לכל מטרה אחרת. אם אתם מבקרים באתר לקריאה או להורדה של מידע, אז למעט המידע אותו מסרתם מרצון אנו אוספים ואוגרים אך ורק מידע בנוגע לתאריך, השעה ומשך ביקורכם באתר, והעמודים בהם צפיתם בזמן ביקורכם באתר.

מידע שנמסר מרצון

האתר MikvaCalendar.com יראה בכל מידע אישי אותו תספקו מרצונכם לאתר MikvahCalendar.com (באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת) כמידע פרטי. אנו נבקש את רשותכם במידה ונהיה מעוניינים להשתמש בהערות כלשהן לצרכי קידום האתר.

מדיניות קישורים

האתר MikvahCalendar.com הוא ארגון המחויב לכללי האתיקה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, בפועל ולמראית עין. איננו יכולים להבטיח את הגנתו של כל המידע האישי אותו תספקו לצד ג׳ המקשר לאתר זה או ממנו. כמו כן, על אף שהאתר מספק קישורים לאתרים צד ג׳ כלשהם, איננו יכולים לקבל על עצמנו כל אחריות בנוגע לפרטיותו של מידע אשר תספקו באתרי צד ג׳ אלו. אתרי צד ג׳ אלו עשויים לקיים מדיניות משלהם בנוגע לפרטיות ולאיסוף נתונים. כל מידע אישי אשר תספקו לאתרי צד ג׳ אלו יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של אתרי צד ג׳ אלו, באם ישנה. האתר MikvahCalendar.com אינו יכול לקבל על עצמו כל אחריות שהיא בנוגע לשיטות העבודה, הפעולות או המדיניות של אתרי צד ג׳ אלו, ואינו אחראי לתוכן או להרגלי הפרטיות של אתרים אלו.

אמצעי אבטחה

אנו יודעים כי ייתכן שאתם מודאגים בנוגע לפרטיות המידע האישי שלכם וסודיותו. על כן, נקטנו באמצעי זהירות שנועדו להבטיח כי המידע יישמר בצורה בטוחה ומוגנת. אף שידור של נתונים על גבי רשת האינטרנט או על גבי רשת אלחוטית כלשהי לא יהיה מאובטח ב-100%. על אף שאנו נוקטים בכל הפעולות האפשריות כדי להגן על המידע האישי שלכם, איננו יכולים להבטיח את ביטחונו של כל המידע אותו תשדרו אלינו, ואתם עושים זאת על אחריותכם. אנו מיישמים אמצעי ביטחון פיזיים, אלקטרוניים ופרוצדורליים כדי להגן על המידע האישי שלכם. עם קבלת השדר שלכם, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להבטיח את ביטחונו של המידע במערכות שלנו. האתר MikvahCalendar.com נוקט בכל אמצעי הזהירות כדי להגן על המידע האישי של משתמשיו. כל המידע מוצפן ומוגן בתוכנות הצפנה סטנדרטיות בענף.

על אף שאנו משתמשים בתוכנות הצפנה סטנדרטיות בענף, כדי להגן על מידע סודי ורגיש בסביבה מקוונת, אנו נוקטים גם בצעדים סבירים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע הרגיש שלכם בסביבה שאינה מקוונת. הגישה למידע הפרטי ניתנת רק לאותם אנשים הזקוקים למידע רגיש זה לצורך ביצוע מטרה ספציפית. אנשים אלו הסכימו לשמור על סודיותו של מידע זה ולהשתמש במידע אך ורק למטרות שלשמן נמסר המידע. בנוסף, וכדי להוסיף ולשמור על הגישה למידע סודי ורגיש, האתר MikvahCalendar.com שומר את שרתי האינטרנט שלו בסביבה בה הגישה לשרתים אלו מוגבלת אך ורק לאנשים מורשים וכפופה למגוון אמצעי אבטחה אלקטרוניים, פיזיים, ופרוצדורליים.

כמו כן, תוכנות ו/או מערכות הפעלה מסוימות עשויות לשמור מידע על גבי מחשב המשמש ליצירת קשר עם האתר. על כן, אנו מזהירים בזאת את כל משתמש ומפנים אותו אל המדריכים למשתמש שסופקו על ידי ספקת התוכנה של מערכת ההפעלה ו/או דפדפן האינטרנט, לקבלת מידע אודות הליכי האבטחה והפרטיות הזמינים. האתר MikvahCalendar.com אינו אחראי בכל דרך שהיא להליכי ההפעלה ו/או איסוף הנתונים המיושמים על ידי מערכת ההפעלה ו/או דפדפן האינטרנט של כל משתמש.

קבלת תנאים אלה

בשימושכם באתר, הנכם מאשרים כי עיינתם והסכמתם לתנאים ולהגבלות אלו בנוגע לפרטיותו ו/או אבטחתו של כל המידע האישי אותו תספקו לנו. כמו כן, הנכם מאשרים כי אתם מסכימים להצהרה בדבר אבטחה ומדיניות הפרטיות. האתר MikvahCalendar.com שומר לעצמו את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת. המשך שימושכם באתר MikvahCalendar.com לאחר פרסום השינויים למדיניות הפרטיות יסמן את הסכמתכם לשינויים אלו.

אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע להצהרה בדבר אבטחה ומדיניות הפרטיות ו/או לשיטות העבודה של האתר, אנא פנו אלינו בכתובת kesher@MikvahCalendar.com

   

Aim for glory at Grande Vegas Casino! Australia's premier online casino for those who dream big.

Rock your world with the thrill of Rolling Slots Casino! Win big in Australia's favourite online playground.

Ready for unmatched excitement? Join Australia's favourite, Playzilla Casino, and discover your next big win!

Elevate your gaming experience with the best Australia has to offer. Visit Boho Casino and play to win!