מונחים

למדי על המונחים הקשורים לטהרת המשפחה

ראייה

דם היוצא מהרחם שלא מחמת פצע. החל מיציאת הדם ועד לטבילה במקווה, חל על בני הזוג כל הלכות נידה, כולל מניעה מיחסי אישות.

תחילת ראייה

התאריך והשעה שבהם האישה ראתה שהתחיל לצאת דם מהמקור. (רחם)

הפסק טהרה

בדיקה פנימית ע״י בד לבן רך ונקי שמוודא את ההפסקה המוחלטת של הדימום. לפי רוב הדעות, חייבים להמתין לפחות חמישה ימים מתחילת הראייה עד לביצוע הפסק טהרה. ישנם נוהגים ע״פ פסקי עדות מזרח להמתין רק ארבעה ימים.

שבעה נקיים

שבעה ימים רצופים בין הפסק הטהרה לבין הטבילה במקווה. בכל אחד מימים אלו, על האישה לבצע בדיקה פנימית ע״י בד רך לבן ונקי. בדיקות אלו חייבות להתבצע בין הנץ החמה לשקיעת החמה. אם היא מוצאת דם באחד מבדיקות אלו, עליה לבצע הפסק טהרה מיד כשיתאפשר, ולהתחיל ספירת שבעת הימים מחדש.

ליל הטבילה

מיד לאחר שבעת הנקיים חל ליל המקווה. לאחר טבילה במקווה, האישה מיטהרת מנדתה וחוזרת למצב טהרה.אין לטבול בלילי: יום כיפור, תשעה באב. אם ליל הטבילה יוצא באחד הלילות שיתכן בה תחילת ראייה, כלומר שהווסת אמור להגיע (למשל יום החודש, עונה בינונית או יום ההפלגה) יש לבדוק עם סמכות הלכתית אם מותר לטבול. במקרים בהם אי אפשר לטבול, הטבילה נדחית ללילה הבא.

ווסתות

יחסי אישות אסורים בזמן שיתכן שהראייה הבאה תחול.

  • ווסת הפלגה — הזמן שבין מחזור אחד לזה שבא אחריו. חישוב ווסת הפלגה שונה בין רוב השיטות לבין שיטת חב"ד .
  • יום החודש — אותו תאריך (לפי לוח העברי) וכן אותה עונה (חצי יממה, לילה או יום) שבו החל המחזור בחודש שעבר.
  • עונה בינונית — יום השלושים (ויש נוהגים גם ביום שלושים ואחד) לאחר שהחל המחזור בחודש שעבר.

ווסת קבוע

יש לMikvahCalendar.com את המערכת המתקדמת בעולם לחישוב וסת קבוע . המערכת מזהה, מחשבת ומזכירה למנוייה את הוסתות החודש וההפלגה הקבועות שלהן.

בדיקה

בדיקה פנימית ע״י בד נקי רך ולבן. ישנם מספר מקרים בהם האישה חייבת לבדוק את עצמה:

  • הפסק טהרה — בדיקה פנימית על מנת לוודא שנגמר הדימום לפני התחלת השבעה נקיים (כנ״ל).
  • פעמיים ביום במשך השבעה נקיים. (במקרים מסויימים, ע״י היתר מרב פוסק, אפשר להסתפק ע״י בדיקה אחת ביום הראשון ובדיקה אחת ביום השביעי.)
  • בימי הווסתות — בימים שהמחזור צפוי להגיע, הנקראים ימי ווסתות, על האישה לבדוק את עצמה לראות אם הווסת אכן הגיעה. אחרי העונה הבינונית אסור לחזור ליחסי אישות עד שהאישה תבדוק ותאמר לבעלה שבדקה. ישנם מנהגים שונים ביחס לכמות וזמן בדיקות אלו, וכל אחד יברר מנהג עדתו.
    • המנהג האשכנזי הוא שהאישה יכולה לבדוק את עצמה בכל עת במשך יום הווסת.
    • מנהג חב״ד — בימים אלו, על האישה לבדוק את עצמה רק אחרי השעה שבה התחיל המחזור בחודש שעבר.

עונה

במסגרתה של הלכות נידה, היום מחולקת לעונת היום, מהנץ החמה עד לשקיעת החמה, ולעונת הלילה, משקיעת החמה עד להנץ החמה.

יממה שלמה

הזמן משקיעת החמה לשקיעת החמה, כלומר יום אחד (לפי תאריך עברי)

Aim for glory at Grande Vegas Casino! Australia's premier online casino for those who dream big.

Rock your world with the thrill of Rolling Slots Casino! Win big in Australia's favourite online playground.

Ready for unmatched excitement? Join Australia's favourite, Playzilla Casino, and discover your next big win!

Elevate your gaming experience with the best Australia has to offer. Visit Boho Casino and play to win!