הסכמות

הרב פישל ג׳ייקובס

 מחבר ספרי חכמת הטהרה ו Family Purity
משיב לשאלות הלכתיות של משתמשי האתר
מחבר תמצית הלכות – רוב הפוסקים
מחבר תמצית הלכות – חב”ד

פתח הסכמה

הרב מנחם בורשטיין

ראש ומייסד מכון פועה

פתח הסכמה

הרב מרדכי וויליג

ראש הישיבה ישיבה יוניברסיטי

פתח הסכמה

הרב אלחנן לואיס

רב משיב במכון פועה
רב משיב באתר ישיבה
רב קהילת תפארת אבות, אפרת

פתח הסכמה

הרב יוסף כרמל

ראש מכון ארץ חמדה
אב בית הדין משפט והלכה בישראל

פתח הסכמה

הרב משה ארנרייך

ראש מכון ארץ חמדה
דיין בבית הדין לגיור מטעם הרבנות הראשית לישראל

פתח הסכמה 

הרב יוסף צבי רימון

ראש ומייסד עמותת סולמות
ראש בית המדרש במרכז האקדמי לב

פתח הסכמה

הרב יצחק מלבר

מייסד וראש ארגון טהרינו

פתח הסכמה

הרב קנת’ אומן

רב קהילת ישראל הצעיר, פלטבוש
ראש ארגון יועצות ההלכה בארה”ב
נשיא לשעבר של מועצת רבני אמריקה
נשיא לשעבר של מועצת רבני פלטבוש

הרב הלל סיימון

מתאם רבנות ראשי בבית דין צדק, לונדון
מפקח כשרות ראשי בבית הדין שע”י הרבנות הראשית לאנגליה

פתח הסכמה

הרב בנימין כהן

חבר בית הדין של הרבנות הראשית רמלה, ישראל
מחבר ספרי שו״ת דברי בנימין ושושנת יעקב

פתח הסכמה

הרב אלחנן בן נון

רב היישוב שילה

פתח הסכמה

Aim for glory at Grande Vegas Casino! Australia's premier online casino for those who dream big.

Rock your world with the thrill of Rolling Slots Casino! Win big in Australia's favourite online playground.

Ready for unmatched excitement? Join Australia's favourite, Playzilla Casino, and discover your next big win!

Elevate your gaming experience with the best Australia has to offer. Visit Boho Casino and play to win!