מילון מונחים

למד את המונחים הקשורים לחישוב ימי טהרת המשפחה

מונחים

חשוב להדגיש: כל המונחים הבאים הם כלליים ביותר. בכל אחד מהם יש ריבוי פרטים ווריאציות, שכדי לדעתם היטב יש ללמדם מתוך ספרים או קיצורים העוסקים בנושאים אלו. בכל עניין של שאלה,יש לפנות לרב, מדריכה או גורם אחר המתמחה בדינים אלו.

ראייה

החל מיציאת דם מהמקור ועד לטבילה במקווה, חל על בני הזוג כל הלכות נידה, כולל מניעה מיחסי אישות.

תחילת ראייה

התאריך והשעה שבהם האישה ראתה שהתחיל לצאת דם מהמקור.

הפסק טהרה

בדיקה פנימית ע״י בד לבן רך ונקי שמוודא את ההפסקה המוחלטת של דימום. לפי רוב הדעות, חייבים להמתין לפחות חמישה ימים מתחילת הראייה עד לביצוע הפסק טהרה. ישנם נוהגים ע״פ פסקי עדות מזרח להמתין רק ארבעה ימים.

שבעה נקיים

שבעה ימים רצופים בין הפסק הטהרה לבין הטבילה במקווה. בכל אחד מימים אלו, על האישה לבצע בדיקה פנימית ע״י בד רך לבן ונקי. בדיקות אלו חייבות להתבצע בין הנץ החמה לשקיעת החמה. אם היא מוצאת דם באחד מבדיקות אלו, עליה לבצע הפסק טהרה מיד כשיתאפשר, ולהתחיל ספירת שבעת הימים מחדש.

ליל הטבילה

מיד לאחר שבעת הנקיים חל ליל המקווה. לאחר טבילה במקווה, האישה מיטהרת מנדתה וחוזרת למצב טהרה.אין לטבול בלילי: יום כיפור, תשעה באב, או אחד הלילות שיתכן בה תחילת ראייה, כלומר שהווסת אמור להגיע (למשל יום החודש, עונה בינונית או יום ההפלגה). במקרים אלו, הטבילה נדחית ללילה הבא.

ווסתות

יחסי אישות אסורים בזמן שיתכן שהראייה הבאה תחול.

  • ווסת הפלגה — הזמן שבין מחזור אחד לזה שבא אחריו. חישוב ווסת הפלגה שונה בין מנהג עדה אחד למנהג עדה אחר.
  • יום החודש — אותו תאריך (לפי לוח העברי) וכן אותה עונה (חצי יממה, לילה או יום) שבו החל המחזור בחודש שעבר.
  • עונה בינונית — יום השלושים (ויש נוהגים ביום שלושים ואחד) לאחר שהחל המחזור בחודש שעבר.

ווסת קבוע

יש לMikvahCalendar.com את המערכת המתקדמת בעולם לחישוב וסת קבוע . המערכת מזהה, מחשבת ומזכירה למנוייה את הוסתות החודש וההפלגה הקבועות שלהן.

בדיקה

בדיקה פנימית ע״י בד נקי רך ולבן. ישנם מספר מקרים בהם האישה חייבת לבדוק את עצמה:

  • הפסק טהרה — בדיקה פנימית על מנת לוודא שנגמר הדימום לפני התחלת השבעה נקיים (כנ״ל).
  • פעמיים ביום במשך השבעה נקיים. (במקרים מסויימים, ע״י היתר מרב פוסק הלכות, אפשר להסתפק ע״י בדיקה אחת ביום הראשון ובדיקה אחת ביום השביעי.)
  • בימי הווסתות — בימים שהמחזור צפוי להגיע, הנקראים ימי ווסתות, על האישה לבדוק את עצמה לראות אם הווסת אכן הגיעה. אחרי העונה הבינונית אסור לחזור ליחסי אישות עד שהאישה תבדוק ותאמר לבעלה שבדקה. ישנם מנהגים שונים ביחס לכמות וזמן בדיקות אלו, וכל אחד יברר מנהג עדתו.
    • המנהג האשכנזי הוא שהאישה יכולה לבדוק את עצמה בכל עת במשך יום הווסת.
    • מנהג חב״ד — בימים אלו, על האישה לבדוק את עצמה רק אחרי השעה שבה התחיל המחזור בחודש שעבר.

עונה

במסגרתה של הלכות נידה, היום מחולקת לעונת היום, מהנץ החמה עד לשקיעת החמה, ולעונת הלילה, משקיעת החמה עד להנץ החמה.

יממה שלמה

הזמן משקיעת החמה לשקיעת החמה, כלומר יום אחד (לפי תאריך עברי)